Column B

From NetHackWiki
Jump to navigation Jump to search

This is one of the new possible maps for Sokoban Level 4 in Hack'EM. It has 11 boulders and 10 holes, leaving 1 spare boulder.

------ ------ 0 boulder
|....---....| ^ hole
|.0.0.|.0...| > starting position/downstairs
---.....0.|^| < upstairs
 |...--0.|^| + door
 |---|.0.|^|
 --...|.0.|^|
 |..00....|^|
 |.0..|...|^--
 |..0------..|
 |..>|<^^^^..|
 -------------

Strategy

------ ------ C d
|....---....| D rrr
|.K.J.|.I...| H llll
---.....H.|^| I rrrd
 |...--G.|^| D ruuu uurr dd
 |---|.F.|^| E ruuu urrd dd
 --...|.E.|^| F ruuu rrdd dd
 |..CD....|^| G uurr rddd dd
 |.B..|...|^--
 |..A------..|
 |..>|<^^^^..|
 -------------
------ ------ H rrrr rurr dddd dd
|....---....| B urrr rruu uuur rrdd dddd ddl
|.K.J.|.....| C lurr rrrr uuuu urrd dddd dddl l
---.H.....|.| A uurr rrru uuuu rrdd dddd ddll l
 |...--..|.| J drrr rrur rddd dddd dlll l
 |---|...|.|
 --...|...|.|
 |........|.|
 |.BC.|...|^--
 |..A------..|
 |..>|<^^^^..|
 -------------


Next level